Het verhaal van de wereld, deel 1

Een idee voor al wie in de politiek wil gaan:

Besparingen: voortaan vrijwilligersdiensten bij de politie in ruil voor accommodatie

Van een beetje armoede

ga je heus niet dood.

Je koopt er je vrijheid mee.

Ik vergeet altijd dat het 5-7-5 is. Opnieuw:

Van wat armoede

ga je heus zo vlug niet dood.

Wees toch niet zo lui.

Ik geloof dat ik me als filosoof voornamelijk wil bezighouden met het debat over zingeving en valorisatie van ons maatschappelijk leven in een wereldcontext.

De methodologie die ik voor mijn onderzoek gebruik is voornamelijk praktijk georiënteerd.

Het doel dat ik mezelf wil stellen is dat er ooit iemand iets gelijkaardig over mijn werk zal zeggen: Het is een merkwaardige tekst die er op wijst hoe gewapend de schrijver wel was tegen een bovencultuur die hij niet vertrouwde en waartegen hij wenste te getuigen, daarbij een betekening en zingeving van wereld, mens en samenleving openbarend die herinnert aan oudere zingevingsgehelen

Je leest meer op: http://gencoomalawi.wordpress.com/be-part-of-it/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s